Ngân Hàng VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ
Số tài khoản: 0511000443808
Chi Nhánh: PGD Cách Mạng Tháng Tám